درباره ما

کهربا برترین وبسایت در حوزه صنعت و مهندسی

این مجموعه در سال 1387 شروع بکار کرد.در ابتدا فقط اتوماسیون صنعتی دستگاههای تولیدی در دستور کار قرار گرفت.فعالیت مجموعه در سال 1390 و با تسلط بر الزامات متد شرکتهای ساپکو و سازه گستر در حوزه ساخت دستگاههای تست آزمایشگاهی توسعه یافت. در این مدت دستگاههای آزمون متنوعی در صنعت خودرو ساخته شده و به تایید واحد متد رسیده است.پس از آن ساخت بردهای الکترونیکی خاص بر اساس سفارش شرکتهای تولیدی به خدمات مجموعه اضافه گردید.از سال 1396 دپارتمان آموزش مجموعه در حوزه آموزش دوره های مختلف فنی،الکترونیک و رباتیک مشغول به فعالیت شده است.