ساخت تجهیزات آزمایشگاهی

برای تولیدکنندگان معتبر همواره کیفیت، یکی از شاخص های اصلی محصول است.برای سنجش کیفیت بسیاری از محصولات تولیدی، نیاز به دستگاههای تست(آزمون) می باشد.

همواره تجهیز آزمایشگاه کنترل کیفی یکی از دغدغه های مدیران صنعتی است چرا که مدیریت هزینه راه اندازی و تجهیز یک آزمایشگاه مناسب همزمان با تطابق دستگاههای آزمون با استاندارد خاص محصول، نیاز به یک تیم چندتخصصی دارد.

در صورتیکه نیاز به دستگاه تست برای آزمایشگاه یاخط تولید خود دارید و یا جهت اخذ تاییدیه آزمایشگاههای مرجع (از قبیل اداره استاندارد، متد ساپکو و سازه گستر و...)نیاز به مشاوره و کمک دارید با ما تماس بگیرید.