ساخت ماشین آلات تولیدی

همواره راه اندازی خطوط تولید با چالشهایی همراه است از قبیل:

  • یکی از ایستگاهها بطور مناسب کار نمی کند.
  • دستگاههای خریداری شده ممکن است دست دوم بوده و سالها کار کرده کرده اند.تعدادی از دستگاهها کارایی خود را از دست داده اند یا نیاز به بهسازی و بروزرسانی دارند.
  • جهت اضافه شدن یک فرآیند به فرآیند طراحی شده قبلی نیاز به طراحی و ساخت دستگاه جدیدی است.
  • دستگاهی وجود دارد که کارشناسان کارخانه آنرا ساخته اند ولی برای اتوماسیون و راه اندازی کامل آن نیاز به کمک دارند.
  • یکی از ماشین آلات مدام خطا می دهد و باعث شده کارایی کل خط کاهش یابد.
  • خرابی یکی از ایستگاهها بشدت زیاد شده بطوریکه هزینه تعمیرات آن می تواند صرف ساخت یک دستگاه بروزتر و بدون مشکل شود.
  • بعضی از دستگاهها،گارانتی و خدمات پس از فروش مناسب ندارند .با هر بار خراب شدن دستگاه ،بایستی 48 ساعت خط را متوقف کرد.

این چالشها و مشکلات بیش از این همواره از شکایات جهادگران تولید است که در حد توانمان سعی در برطرف کردن آنها داریم.

با ما تماس بگیرید.